تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
. pain demands to be felt .


۱ مطلب در مهر ۱۳۹۷ ثبت شده است

دارم در افسردگی غلت میزنم!

اصنم نمیدونم چیکارش کنم!

همه چی رو دارم طبق برنامه جلو میبرم و ظاهرا مشکلی نیست اما خودم دارم حسش میکنم.

داره از ی نقطه روحم رو میخوره.


هیزل گریس ۹۷-۷-۰۱ ۰ ۱ ۲۶۱

هیزل گریس ۹۷-۷-۰۱ ۰ ۱ ۲۶۱


هرگز کسـی اینگونه فجیع به کشتن خود برنخاست، که من به زندگی نشسته ام!


بایگانی