تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
. pain demands to be felt .


۱ مطلب در فروردين ۱۳۹۷ ثبت شده است

انسان، جمع اضداده. هم خوشحاله هم ته وجودش غم داره. هم یکی رو اذیت می کنه هم دوستش داره. هم ب ی چیزی اعتقاد داره هم هیچ دفاعی ازش نداره. 

انسان احمقه

نسل بشر تماما داره با حماقت رشد میکنه. حماقت نوعی ویژگی خوب تلقی میشه و تشویق میشیم ب احمق بودن.

هر کی احمق تر، شهروند بهتر

نسل بشر مجرمه. محکوم شده اس. 

انسان همون موقع ک تو غار زندگی می کرد باید تموم میشد. ادامه ی زندگیش فقط تاریخ رو لکه دار کرد. 

بفهمید ک پوچه. بفهمید قرار نیست برای پوشوندن بدنتون پاداشی بگیرید. بفهمید هیچ کاری گناه نیست مگر اینکه با معیارهای خودتون گناه شمرده شه که اونم فقط برای شما گناهه ن بقیه. بفهمید هیچ پدر کلیسایی قرار نیست بخششی از کسی طلب کنه واستون. بفهمید هیچ قبر 1400ساله ای  نمیتونه شفاتون بده مگه اینکه بش ایمان داشته باشید. بفهمید اگه همون ایمان رو به ی تیکه سنگ هم داشتید میتونست شفاتون بده.

بفهمید ک انسانیت مهم تر از دیانته.

بفهمید که هیچیم. بفهمید ک وجودمون فقط ناشی از این فکره ک "من وجود دارم"

بیاید احمق نباشیم. بیاییم باور کنیم هر چی فرو کردن تو مغزمون فقط ی ابزار کنترلیه، نه بیشتر. 

جورج اورل میگه: ایمان عبارت از ناآگاهی و از خود بیخودی کامل است.
نیست؟


هیزل گریس ۹۷-۱-۱۲ ۲ ۳ ۳۷۶

هیزل گریس ۹۷-۱-۱۲ ۲ ۳ ۳۷۶


هرگز کسـی اینگونه فجیع به کشتن خود برنخاست، که من به زندگی نشسته ام!


بایگانی